top of page

SANSEUDFLUGTER

en interaktiv og publikumsdeltagende sanseudflugt i 3 akter.

-om de legende og magiske øjeblikke der kan opstå når vi er til stede, lige her, lige nu og sammen. 

 

Sanseudflugter er et kunstprojekt for og med børn.  

En interaktiv og publikumsdeltagende kunstoplevelse/ forestilling i 3 akter af 45 minutters varighed.

 

sanseudflugter handler ligeledes om mødet mellem mennesker og de legende og magiske øjeblikke der kan opstå når vi er tilstede, lige her, lige nu, og sammen. 

 

På udflugterne bliver  publikum guidet enkeltvis, eller i mindre grupper. børnene bliver Under forberedelsesforløbet uddannet til “sanseguider” der med enkle midler lærer de at guide andre børn (eller voksne) til at opdage vante omgivelser, sig selv og hinanden fra helt nye vinkler. 

Værket opføres udendørs: omkring skolen, i byrummet, i en nærliggende park eller i naturen.

Projektet henvender sig til skoler, fritidshjem, bibloteker og kulturinstitutioner.

-Aldersgruppe: 8 til 12 år (3. til 6. klasse)  - Publikum: fra 5 år.

-Sanseudflugter kan indgå i undervisningen f.eks. i dansk, samfundsfag, kunst eller sport.

-Sanseudflugter egner sig godt til en temauge eller til at skabe et indslag ved en speciellt dag på skolen eller   fritidsinstitutionen.

-Sanseudflugter egner sig godt til at bygge bro mellem klasse og alderstrin.

For yderligere information download info folder om Sanseudflugter her:

bottom of page